Keuze rechtsvorm

Wordt het een eenmanszaak of een vennootschap?  Welke vennootschapsvorm is het meest geschikt? 

Eenmanszaak of vennootschap

Als ondernemer  is de eerste belangrijke beslissing die u moet maken, kiezen tussen het oprichten van een eenmanszaak of een vennootschap (zie stap 1: keuze van rechtsvorm bij de startersinfo).

Er zijn, naar onze mening, 3 voorname redenen om te kiezen voor een vennootschap:
1. U wil genieten van specifieke fiscale voordelen voor vennootschappen
2. U wil zich beschermen tegen risico’s en uw persoonlijke aansprakelijkheid inperken
3. U wil samenwerken met een of meerdere zakenpartners

Keuze van de meest geschikte vennootschapsvorm

Eens u gekozen hebt om uw onderneming onder te brengen in een vennootschap, moeten er nog meer keuzes gemaakt worden. De belangrijkste vraag is dan: voor welke vennootschapsvorm kies ik?
De keuze van vennootschapsvorm is belangrijk en heeft verschillende gevolgen op het vlak van startkapitaal, bescherming van aansprakelijkheid, oprichtingsformaliteiten, bestuursmogelijkheden, …

In het maken van uw keuze, houdt u best rekening met volgende aspecten:

  • Risico’s die u als ondernemer wil nemen
  • De continuïteit van uw onderneming en de toekomstplannen
  • Uw financiële mogelijkheden.

Om u  te helpen bij het nemen van deze beslissing geven wij alvast een beknopt overzicht van de Belgische vennootschapsvormen.

Nieuw Wetboek Van Vennootschappen

We beperken ons tot de vennootschapsvormen die voorkomen in het nieuwe Wetboek Van Vennootschappen, hetwelk sinds 1/05/2019 van kracht is.

Vanaf 1 januari 2020 zullen de wetsbepalingen voor iedere vennootschap van toepassing zijn. De vennootschappen opgericht voor 1 mei 2019 zullen verplicht worden hun vennootschapsvorm aan te passen naar de nieuwe regeling en dit voor 1 januari 2024.